OPEN CASE : ENTER
QUICK STOP: SPACE
Covert
Covert
Covert
Covert
Covert
Covert
Covert
Covert
Covert
Covert
Caixas para abrir:1
Caixas para abrir:1
Caixas para abrir:2
Caixas para abrir:3
Caixas para abrir:4
Caixas para abrir:5
Last 24 hours top skins
$29.30
ft | ST
x4.19
Royal Paladin
M4A4
$28.28
ft
x4.05
Neo-Noir
AWP
$25.11
ft | ST
x3.59
Legion of Anubis
AK-47
$24.85
ww
x3.56
Hyper Beast
Five-SeveN
$24.85
ww
x3.56
Hyper Beast
Five-SeveN
Check the provably fair range
A caixa contém
Drops 0.0035%
 • WearPriceDrops
 • FN $313.85 0.0006%
 • MW $248.82 0.0009%
 • MW $102.17 0.0010%
 • FN $97.75 0.0010%
Desert Eagle - Golden Koi
Desert Eagle
Golden Koi
Drops 0.0018%
 • WearPriceDrops
 • WW $262.17 0.0008%
 • BS $246.47 0.0010%
AWP - Oni Taiji
AWP
Oni Taiji
Drops 0.1361%
 • WearPriceDrops
 • FN $247.29 0.0009%
 • MW $80.76 0.0010%
 • FN $71.49 0.0010%
 • WW $65.90 0.0010%
 • BS $57.95 0.0010%
 • FT $40.80 0.0010%
 • MW $21.42 0.0096%
 • WW $17.22 0.0338%
 • FT $14.05 0.0868%
M4A4 - Bullet Rain
M4A4
Bullet Rain
Drops 0.005%
 • WearPriceDrops
 • FN $206.43 0.0010%
 • MW $80.00 0.0010%
 • WW $60.03 0.0010%
 • FT $40.42 0.0010%
 • BS $39.19 0.0010%
AK-47 - Neon Revolution
AK-47
Neon Revolution
Drops 0.001%
 • WearPriceDrops
 • BS $204.36 0.0010%
AK-47 - Vulcan
AK-47
Vulcan
Drops 0.002%
 • WearPriceDrops
 • BS $180.00 0.0010%
 • BS $69.00 0.0010%
M4A4 - Asiimov
M4A4
Asiimov
Drops 0.1366%
 • WearPriceDrops
 • MW $156.18 0.0010%
 • FT $74.58 0.0010%
 • WW $48.38 0.0010%
 • BS $41.60 0.0010%
 • WW $16.13 0.0468%
 • BS $14.09 0.0858%
M4A1-S - Hyper Beast
M4A1-S
Hyper Beast
Drops 0.3746%
 • WearPriceDrops
 • WW $149.99 0.0010%
 • MW $123.05 0.0010%
 • FT $70.00 0.0010%
 • BS $62.83 0.0010%
 • MW $18.55 0.0227%
 • WW $16.68 0.0397%
 • BS $12.42 0.1403%
 • FT $11.81 0.1679%
P2000 - Fire Elemental
P2000
Fire Elemental
Drops 0.003%
 • WearPriceDrops
 • BS $146.12 0.0010%
 • WW $105.99 0.0010%
 • BS $79.76 0.0010%
AWP - Asiimov
AWP
Asiimov
Drops 0.003%
 • WearPriceDrops
 • FT $135.20 0.0010%
 • BS $114.96 0.0010%
 • WW $106.21 0.0010%
AK-47 - Jaguar
AK-47
Jaguar
Drops 0.1664%
 • WearPriceDrops
 • MW $129.66 0.0010%
 • WW $42.58 0.0010%
 • FT $40.41 0.0010%
 • FT $15.31 0.0598%
 • WW $13.45 0.1036%
M4A4 - The Emperor
M4A4
The Emperor
Drops 0.0151%
 • WearPriceDrops
 • FT $125.82 0.0010%
 • FN $106.96 0.0010%
 • BS $81.59 0.0010%
 • WW $74.87 0.0010%
 • MW $46.29 0.0010%
 • FT $32.62 0.0010%
 • WW $24.85 0.0034%
 • BS $23.11 0.0057%
Five-SeveN - Hyper Beast
Five-SeveN
Hyper Beast
Drops 0.0147%
 • WearPriceDrops
 • MW $125.53 0.0010%
 • WW $87.63 0.0010%
 • FT $72.33 0.0010%
 • BS $54.40 0.0010%
 • WW $34.67 0.0010%
 • FT $28.39 0.0011%
 • BS $21.78 0.0086%
M4A1-S - Mecha Industries
M4A1-S
Mecha Industries
Drops 0.005%
 • WearPriceDrops
 • WW $110.00 0.0010%
 • BS $81.96 0.0010%
 • FT $55.05 0.0010%
 • WW $39.61 0.0010%
 • BS $32.13 0.0010%
M4A1-S - Golden Coil
M4A1-S
Golden Coil
Drops 0.004%
 • WearPriceDrops
 • BS $108.92 0.0010%
 • FT $47.20 0.0010%
 • WW $40.80 0.0010%
 • BS $38.73 0.0010%
USP-S - Kill Confirmed
USP-S
Kill Confirmed
Drops 0.002%
 • WearPriceDrops
 • BS $100.81 0.0010%
 • FT $99.04 0.0010%
AK-47 - Wasteland Rebel
AK-47
Wasteland Rebel
Drops 0.0228%
 • WearPriceDrops
 • FT $90.77 0.0010%
 • WW $65.64 0.0010%
 • MW $54.25 0.0010%
 • BS $50.82 0.0010%
 • FT $32.79 0.0010%
 • WW $24.29 0.0040%
 • BS $20.20 0.0138%