ฟรีประจำวัน
OPEN CASE : ENTER
QUICK STOP: SPACE
โบนัสฟรี
คุณสามารถรับโบนัสฟรีได้ทุก 24 ชั่วโมงหาก:
1
คุณมีบัญชี Steam เลเวล 1 ขึ้นไป
2
คุณได้เพิ่ม casedrop.com ในชื่อเล่น Steam ของคุณ หรือเติมเงิน $5.00 ขึ้นไป!
3
สถานะโปรไฟล์ของคุณต้องเป็น "สาธารณะ" และคุณต้องเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์อีกครั้ง!
คุณสามารถรับได้ฟรี
$ 0.99
Free balance
$ 0.90
Free balance
$ 0.80
Free balance
$ 0.70
Free balance
$ 0.60
Free balance
$ 0.50
Free balance
$ 0.40
Free balance
$ 0.30
Free balance
+ 25%
Payment bonus
$ 0.20
Free balance
+ 20%
Payment bonus
+ 15%
Payment bonus
$ 0.10
Free balance
+ 10%
Payment bonus
+ 5%
Payment bonus
$ 0.01
Free balance