OPEN CASE : ENTER
QUICK STOP: SPACE
Covert
Covert
Covert
Covert
Covert
Covert
Covert
Covert
Covert
Covert
Zu öffnende Kisten:1
Zu öffnende Kisten:1
Zu öffnende Kisten:2
Zu öffnende Kisten:3
Zu öffnende Kisten:4
Zu öffnende Kisten:5
Last 24 hours top skins
$73.76
mw | ST
x10.55
Bullet Rain
M4A4
$52.53
mw
x7.52
Chantico's Fire
M4A1-S
$51.41
bs | ST
x7.35
Hyper Beast
AWP
$12.42
ww | ST
x1.78
Judgement of Anubis
PP-Bizon
$11.31
ft
x1.62
Neo-Noir
Glock-18
Check the provably fair range
KISTENINHALT
Drops 0.004%
 • WearPriceDrops
 • FN $258.75 0.0010%
 • MW $164.24 0.0010%
 • FN $102.07 0.0010%
 • MW $92.19 0.0010%
Desert Eagle - Golden Koi
Desert Eagle
Golden Koi
Drops 0.002%
 • WearPriceDrops
 • WW $241.13 0.0010%
 • BS $210.40 0.0010%
AWP - Oni Taiji
AWP
Oni Taiji
Drops 0.0096%
 • WearPriceDrops
 • FN $215.94 0.0010%
 • MW $73.76 0.0010%
 • WW $61.34 0.0010%
 • BS $61.06 0.0010%
 • FN $56.90 0.0010%
 • FT $43.39 0.0010%
 • MW $17.46 0.0010%
 • WW $16.83 0.0010%
 • FT $14.86 0.0016%
M4A4 - Bullet Rain
M4A4
Bullet Rain
Drops 0.001%
 • WearPriceDrops
 • BS $192.09 0.0010%
AK-47 - Vulcan
AK-47
Vulcan
Drops 0.005%
 • WearPriceDrops
 • FN $190.67 0.0010%
 • MW $67.71 0.0010%
 • WW $51.20 0.0010%
 • BS $41.36 0.0010%
 • FT $40.89 0.0010%
AK-47 - Neon Revolution
AK-47
Neon Revolution
Drops 0.002%
 • WearPriceDrops
 • BS $152.89 0.0010%
 • BS $63.99 0.0010%
M4A4 - Asiimov
M4A4
Asiimov
Drops 0.003%
 • WearPriceDrops
 • BS $143.70 0.0010%
 • WW $112.79 0.0010%
 • BS $79.71 0.0010%
AWP - Asiimov
AWP
Asiimov
Drops 0.006%
 • WearPriceDrops
 • MW $137.89 0.0010%
 • FT $70.00 0.0010%
 • WW $45.97 0.0010%
 • BS $44.17 0.0010%
 • WW $17.44 0.0010%
 • BS $16.59 0.0010%
M4A1-S - Hyper Beast
M4A1-S
Hyper Beast
Drops 0.003%
 • WearPriceDrops
 • FT $134.43 0.0010%
 • BS $115.63 0.0010%
 • WW $114.72 0.0010%
AK-47 - Jaguar
AK-47
Jaguar
Drops 0.0106%
 • WearPriceDrops
 • MW $122.56 0.0010%
 • FT $41.42 0.0010%
 • WW $31.82 0.0010%
 • FT $13.85 0.0031%
 • WW $13.27 0.0045%
M4A4 - The Emperor
M4A4
The Emperor
Drops 0.008%
 • WearPriceDrops
 • FN $105.95 0.0010%
 • FT $105.88 0.0010%
 • WW $92.19 0.0010%
 • BS $70.01 0.0010%
 • MW $49.00 0.0010%
 • FT $36.62 0.0010%
 • BS $29.61 0.0010%
 • WW $28.90 0.0010%
Five-SeveN - Hyper Beast
Five-SeveN
Hyper Beast
Drops 0.007%
 • WearPriceDrops
 • MW $102.99 0.0010%
 • WW $80.36 0.0010%
 • FT $61.83 0.0010%
 • BS $54.69 0.0010%
 • FT $29.90 0.0010%
 • WW $28.53 0.0010%
 • BS $20.89 0.0010%
M4A1-S - Mecha Industries
M4A1-S
Mecha Industries
Drops 0.0625%
 • WearPriceDrops
 • MW $100.45 0.0010%
 • WW $93.49 0.0010%
 • BS $64.68 0.0010%
 • FT $59.99 0.0010%
 • WW $16.12 0.0007%
 • MW $14.90 0.0016%
 • FT $10.54 0.0258%
 • BS $10.28 0.0304%
P2000 - Fire Elemental
P2000
Fire Elemental
Drops 0.004%
 • WearPriceDrops
 • BS $100.00 0.0010%
 • FT $53.42 0.0010%
 • WW $42.12 0.0010%
 • BS $41.17 0.0010%
USP-S - Kill Confirmed
USP-S
Kill Confirmed
Drops 0.002%
 • WearPriceDrops
 • FT $91.96 0.0010%
 • BS $88.33 0.0010%
AK-47 - Wasteland Rebel
AK-47
Wasteland Rebel
Drops 0.005%
 • WearPriceDrops
 • WW $89.79 0.0010%
 • BS $81.68 0.0010%
 • FT $59.34 0.0010%
 • WW $44.19 0.0010%
 • BS $39.00 0.0010%
M4A1-S - Golden Coil
M4A1-S
Golden Coil
Drops 0.004%
 • WearPriceDrops
 • FN $85.00 0.0010%
 • FT $23.64 0.0010%
 • WW $21.00 0.0010%
 • BS $19.00 0.0010%
Desert Eagle - Code Red
Desert Eagle
Code Red
Drops 0.003%